با سلام

بدینوسیله به استحضار میرسانیم با توجه به اعلام رسمی رجیسترار، تخفیف ارایه شده جهت ثبت دامنه های IN. از امروز متوقف خواهد شد و هزینه ثبت این پسوند با نرخ معمول گذشته در نظر گرفته می شود.Friday, June 8, 2012« برگشت