به اطلاع می رساند هزینه ثبت دامنه های com. و net. به مبلغ 35 هزار تومان افزایش یافت.
ضمناً هزینه ثبت یا تمدید دامنه های آی آر نیز به 4800 تومان تغییر پیدا کرد.
گفتنی است این افزایش قیمت از روز شنبه مورخ 6 دی 1393 اعمال خواهد شد.


Monday, December 22, 2014« برگشت