Dec 22nd افزایش هزینه ثبت دامنه برای برخی پسوند ها

به اطلاع می رساند هزینه ثبت دامنه های com. و net. به مبلغ 35 هزار تومان افزایش یافت. ضمناً هزینه ثبت یا تمدید دامنه های آی آر نیز به 4800 تومان تغییر پیدا کرد. گفتنی است این افزایش قیمت از روز شنبه مورخ ... بیشتر »